SupraKaart

Disclaimer SupraBazar & Privacybeleid SupraBazar

 

Deze website is eigendom van SupraBazar.

 

SupraBazar stelt alles in het werk om op haar website volledige en correcte informatie te plaatsen. SupraBazar kan evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en de correctheid van deze informatie. Zij is van informatieve aard en wordt louter voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld. SupraBazar aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gegevens op deze site beschikbaar gesteld of op sites van derde partijen die via deze site toegankelijk zijn.

 

SupraBazar  hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

 

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Dit is ondermeer het geval wanneer u geschenken koopt op een verlanglijst. U bent dan verplicht om bepaalde gegevens vrij te geven (waaronder uw naam, adres en e-mailadres). Deze verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een *.

 

SupraBazar  verzamelt deze door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 

De informatie wordt verzameld met oog op:

 

- het correct kunnen afhandelen van uw aankoop of bestelling;

- het verwerken van uw online aankopen in het informatica-systeem van SupraBazar;

- het voeren van de financiële administratie van SupraBazar;

- het verstrekken van de door u gevraagde informatie;

- marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail,…);

- het bijhouden van informatie zoals het tijdstip van uw laatste bezoek, het tijdstip van het aanmaken van uw klantenaccount en het aantal keer dat u de website heeft bezocht

 

De website van SupraBazar kan gebruik maken van cookies om terugkerende bezoekers snellere en meer doelmatige toegang tot de site www.suprabazar.be te bieden. U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

 

U  kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe zal u zich richten tot SupraBazar, Driemastenstraat 109, 8560 Gullegem, info@suprabazar.be.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens

-          U beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart),  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SupraBazar, Driemastenstraat 109, 8560 Gullegem gratis de schriftelijke mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens.

-          Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

-          U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van de SupraBazar  verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot de klantendienst van de SupraBazar op het e-mailadres SupraBazar via info@suprabazar.be.

 

Door de website van SupraBazar te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. SupraBazar behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

 

De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

 

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u op www.privacy.fgov.be

 HomeHome

webdesign & concept by datacap.be - copyright